FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जेष्ठ नागरिक एकल पुरुष सम्मान (कार्यक्रम कर्यान्वयन) कार्यविधि-२०७८ ७८/७९ 06/04/2023 - 11:20 PDF icon जेष्ठ नागरिक एकल पुरुष सम्मान (कार्यक्रम कर्यान्वयन) कार्यविधि-२०७८.pdf
छथर गाउँपालिका द्वारा प्रकाशित व्याक हो लोडर संचालन कार्यविधि-२०७९ ७९-८० 06/04/2023 - 11:14 PDF icon छथर गाउँपालिका द्वारा प्रकाशित व्याक हो लोडर संचालन कार्यविधि-२०७९.pdf
छथर गाउँपालिकाको करारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि- २०७४ । ७४/७५ 02/22/2023 - 16:49 PDF icon छथर गाउँपालिकाको करारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि- २०७४.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि - २०७४ । ७४/७५ 02/22/2023 - 16:46 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि - २०७४.pdf
छथर गाउँपालिकाको शिशु पोषण प्रोत्साहन कोष निर्देशिका -२०७६ । ७६/७७ 02/22/2023 - 16:44 PDF icon छथर गाउँपालिकाको शिशु पोषण प्रोत्साहन कोष निर्देशिका -२०७६.pdf
छथर गाउँपालिकाको "गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन )" नियमावली - २०७४ ७४/७५ 02/22/2023 - 16:42 PDF icon छथर गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन ) नियमावली - २०७४.pdf
छथर गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता -२०७६ । ७६/७७ 02/22/2023 - 16:38 PDF icon छथर गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता -२०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ । ७५/७६ 02/22/2023 - 16:36 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५.pdf
छथर गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि- २०७५ । ७५/७६ 02/22/2023 - 16:34 PDF icon छथर गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि- २०७५ ।.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि- २०७६ । ७६/७७ 02/22/2023 - 16:31 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि- २०७६.pdf

Pages