FAQs Complain Problems

सूचना

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
समुदायमा आधारित जलाधार संरक्षित विशेष क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 06/12/2024 - 10:57 PDF icon समुदायमा आधारित जलाधार संरक्षित विशेष क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐेन, २०८०। ८०/८१ 06/11/2024 - 11:45 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण विधेयक, २०८० ।.pdf
करार सेवामा कार्यारत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मूल्यांकन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धि कार्यविधि -२०७९ ७९-८० 10/03/2023 - 17:08 PDF icon करार सेवामा कार्यारत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन .pdf
जेष्ठ नागरिक एकल पुरुष सम्मान (कार्यक्रम कर्यान्वयन) कार्यविधि-२०७८ ७८/७९ 06/04/2023 - 11:20 PDF icon जेष्ठ नागरिक एकल पुरुष सम्मान (कार्यक्रम कर्यान्वयन) कार्यविधि-२०७८.pdf
छथर गाउँपालिका द्वारा प्रकाशित व्याक हो लोडर संचालन कार्यविधि-२०७९ ७९-८० 06/04/2023 - 11:14 PDF icon छथर गाउँपालिका द्वारा प्रकाशित व्याक हो लोडर संचालन कार्यविधि-२०७९.pdf
छथर गाउँपालिकाको करारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि- २०७४ । ७४/७५ 02/22/2023 - 16:49 PDF icon छथर गाउँपालिकाको करारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि- २०७४.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि - २०७४ । ७४/७५ 02/22/2023 - 16:46 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि - २०७४.pdf
छथर गाउँपालिकाको शिशु पोषण प्रोत्साहन कोष निर्देशिका -२०७६ । ७६/७७ 02/22/2023 - 16:44 PDF icon छथर गाउँपालिकाको शिशु पोषण प्रोत्साहन कोष निर्देशिका -२०७६.pdf
छथर गाउँपालिकाको "गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन )" नियमावली - २०७४ ७४/७५ 02/22/2023 - 16:42 PDF icon छथर गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन ) नियमावली - २०७४.pdf
छथर गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता -२०७६ । ७६/७७ 02/22/2023 - 16:38 PDF icon छथर गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता -२०७६.pdf

Pages